Vägunderhåll & maskin­entreprenader
i Mora och Siljanstrakten

Välkommen till
Mats Mårten Entr. i Mora AB

Välkommen till Mats Mårten Entreprenad i Mora AB! Företaget startades 1992 och ombildades till AB 2006. Verksamheten drivs av Mats Mårten tillsammans med 1-3 anställda beroende på säsong.

Vi är medlem i Dalafrakt och åkeriföreningen. MMEAB har miljöcertifiering via Dalafrakt och alla nödvändiga utbildningar som t.ex: Arbete på väg m.m.

Grusåtervinning med
lastmaskin och hyvel

MMEAB arbetar till största delen med vägreparationer och vägunderhåll i Mora och Siljanstrakten. Våra kunder är vägföreningar, vägsamfälligheter, skogsbolag och privatpersoner.

Vår specialitet är grusåtervinning med lastmaskin och hyvel där vi på ett miljövänligt sätt återanvänder gruset vid underhåll och reparationer av vägar.

Gräv, markentreprenader
& transporter

MMEAB utför även gräv och markentreprenader som t.ex: dränering och grävning för vatten och avlopp.

Vi utför även lastbilstransporter av t.ex: grus, makadam och matjord i Siljanstrakten.

MMEAB utför allt inom vägunderhåll, grusåtervinning och grävmaskins­entreprenader i mora och Siljanstrakten

Kontakta oss